top of page

Ny bestyrelse på plads


Børkop HK har fået ny bestyrelse efter Generalforsamlingen torsdag den 19. maj 2016.

Nyt medlem i bestyrelsen Henning Borbjerg, velkommen til.

Bestyrelsen har konstitueres sig med formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Men der mangler et syvende bestyrelsesmedlem, som skal findes hurtigst muligt.

Posterne blev fordelt:

Formand: Torben Iversen

Næstformand: Brian Thorstensen

Sekretær: Pt. Torben Iversen

Kasserer: Jan Pipper Medlem: Martin Harbo Medlem Carl Harbo.

Børkop HKi går en meget spændende fremtid i møde med mange nye tiltage på ungdomssiden, og vi forventer en fremgang på 40-50 nye medlemmer over hele linien. Vi kommer til at træne i Englyst, Gauerslund og Gårslev. Vi flytter U6 og U8 til Gauerslund hallen på

en hverdag.

Vi kommer til at deltage med 1 til 2 hold i næsten hver række på ungdomssiden, og på senior-siden bliver der to damehold + 1-2 herrehold i den kommende sæson. På gensyn i den nye sæson og en kæmpe tak til alle for deres hjælp og bidrag i klubben i den forgående.

bottom of page