top of page

Indkaldelse til generalforsamling


.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub. Generalforsamlingen finder sted i caféen i Gauerslund Hallen torsdag d. 11 maj 2017 klokken 19:00. Alle er velkomne.

Der vil blive serveret en sandwich samt vand/øl dertil kaffe/the.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Torben Iversen

 3. Regnskab 2016/17 og budget for år 2017/18 v/ DGI kasserer

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7. Valg af 1 revisor

 8. Valg af 2 revisorsuppleanter

 9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Martin Harbo: genopstiller

 • Brian Thorstensen: genopstiller ikke

 • Carl Harbo: genopstiller ikke

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 • Henning Borbjerg

 • Martin Frost

 • Torben Iversen

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål og forslag kan stiles til formand Torben Iversen på mail: borkopformand@gmail.com

Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.

bottom of page