top of page

Ny bestyrelse på plads i Børkop HK


Kære alle sammen,

Det er med stor glæde at kunne præsentere en ny bestyrelse med nye kræfter og energi.

Der er kommet 3 nye medlemmer ind og en stor velkommen til dem.

Bestyrelsen har konstitueret sig med ny formand, næstformand og sekretær.

Den nye formand for Børkop HK er Morten Kristensen og de andre poster er fordelt således:

Næstformand: Martin Frost

Kasserer: Torben Iversen

Sekretær: Går på skift

Medlem: Henning Borbjerg

Medlem: Line V. Skovholm

Medlem: Martin Harbo

Medlem: Mikkel Møller

I den nærmeste fremtid vil hjemmesiden blive opdateret med de nye medlemmer med billeder og kontaktpersoner.

Til sidst vil jeg gerne takke for 3 gode år som formand i Børkop HK og sige stor TAK for de gode oplevelser samt de mange personer der har bidraget til at lave de nødvendige forandringer i klubben, så vi står stærkere, både sportsligt og økonomisk til fremtiden.

Den nye bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en god sommer samt på gensyn efter ferien til den nye sæson i Børkop HK.

Med venlig hilsen

Torben Iversen, afgående formand

bottom of page