top of page

Sommerhilsen fra klubbens nye formand

Som ny formand for Børkop HK vil jeg gerne kort præsentere mig. Jeg hedder Morten Kristensen. Min indgang til bestyrelsen er at min datter spiller på U10-holdet, og så har jeg selv spillet håndbold et par år, da jeg var ung. Jeg følger med i sporten nationalt, men mangler lokal viden. Jeg er uddannet indenfor økonomi og organisation, og har noget arbejdserfaring indenfor området, som jeg regner med at tage i brug i bestyrelsesarbejdet. Jeg har de seneste 3 år været gymnastik hjælpeinstruktør på et par springhold i GIF.

Bestyrelsen har indtil nu gjort et solidt stykke arbejde med at få økonomien i balance. Med udgangspunkt i det vil jeg som formand i den kommende sæson arbejde for at trække flere ressourcer til klubben – i form af flere hænder, økonomiske midler og mere inspiration. Vi er i bestyrelsen i gang med et klub-building projekt, der blandt andet udmønter sig i en frivillig strategi, der skal trække flere frivillige til. Jeg ser det også som en vigtig opgave at styrke klubbens arbejde i relation til sponsorer, søgning af fondsmidler og afdækning af nye indtægtsmuligheder. Endeligt har jeg en vision om at vi som klub skal inspirere de aktive, frivillige og nye ansigter f.eks. med nye/anderledes arrangementer.

På den sportslige side kan jeg konstatere at det er en klub i fremgang som jeg nu i de kommende sæsoner, sammen med den nye bestyrelse, vil blive en del af. Takket være et fornemt stykke arbejde i den forgangne sæson, ser det ud til at Børkop HK i den kommende sæson vil få hold i næsten samtlige ungdomsrækker som deltager i turneringen fra U10 til U18, undtagen U18 piger. Hos senior er der sket nogle ændringer på trænersiden, bl.a har damerne fået nye trænere for de kommende par år. Jeg glæder mig til at følge udviklingen hos både senior, børne- og ungdomsholdene i klubben.

Med ønsket om en god sommer til alle spillere, trænere, forældre og frivillige i Børkop HK.

Med sportslig hilsen

Morten Kristensen

bottom of page