top of page

Generalforsamling i Børkop Håndbold Klub


Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00

Caféen i Gauerslund hallen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub. Alle er velkomne, og kom og hør om årets resultater. Der vil blive serveret kage samt kaffe/the.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Morten Kristensen

 3. Regnskab 2017/18 og budget for år 2018/19 v/ DGI kasserer

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7. Valg af 1 revisor

 8. Valg af 1 revisorsuppleanter

 9. Eventuelt

Herefter kåres årets træner og årets ildsjæl.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Mia Wissing

 • Henning Borbjerg

 • Torben Iversen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 • Mikkel Møller

 • Line Skovholm

 • Martin Harbo

 • Morten Kristensen

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål og forslag kan stiles til formand Morten Kristensen på mail: borkopformand@gmail.com

Vi håber på talstærkt fremmøde – Børkop HK har brug for din opbakning.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

bottom of page