top of page

Generalforsamling med spisning i Børkop Håndbold Klub


Ordinær generalforsamling med spisning i Børkop Håndbold Klub

Mandag den 29. april 2019 kl. 18.00 i Caféen i Gauerslund hallen

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.

Der vil blive serveret aftensmad, drikkevarer, kage samt kaffe/the.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Morten Kristensen

 3. Regnskab 2018/19 og budget for år 2019/20 v/ DGI kasserer

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7. Valg af 1 revisor

 8. Valg af 1 revisorsuppleanter

 9. Eventuelt

Herefter afsløres årets ildsjæl og årets træner kåres.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Morten Kristensen, genopstiller ikke

 • Mikkel Møller, genopstiller

 • Martin Harbo, genopstiller

 • Line Skovholm, genopstiller

 • Nyt medlem, opstiller

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 • Henning Borbjerg

 • Torben Iversen

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål og forslag kan stiles til formand Morten Kristensen på mail: borkopformand@gmail.com

Tilmelding til spisning sker til borkopformand@gmail.com senest mandag den 22. april 2019.

Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

bottom of page