top of page

Børkop HK leverer flot regnskab for 2018/19

Mandag aften var der generalforsamling i klubben som blev indledt med fællesspisning for de fremmødte i Gauerslund Sportscafé.

Aftenens første punkt var valget af dirigent og valget faldt igen på Hanne Sanko, som gennem de sidste mange år har styret generalforsamlingen med hård hånd.

Herefter indledte den afgående formand, Morten Kristensen, den ordinære del af generalforsamlingen med et par ord om sæsonen, hvor Børkop HK bl.a. har fået godt gang i børnerækkerne Trille Trolle, U6 og U8 samt at seniorsiden viser fremgang medlemsmæssigt.

Så var turen kommet til regnskabet hvor Børkop HK for første gang gennem de senere år kunne præstere sorte tal på bundlinjen. Og det blev da også et af de helt pæne af slagsen da de fremmødte efter en gennemgang af regnskabet, blev præsenteret for et overskud på 25.125,93 kr.

Næste punkt på dagsordenen var valget af nye bestyrelsesmedlemmer, i det både Mikkel Møller, Martin Harbo og Line Skovholm valgte at fortsætte endnu to år sammen med Torben Iversen og Henning Borbjerg som ikke var på valg i denne omgang. Så to nye medlemmer skulle vælges og det blev Maya Andresen og Lena Strandhave som blev valgt ind for en henholdsvis to-årig og et-årig periode.

Dermed er alle pladser i bestyrelsen besat og den nye bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleanter blev Jan Pipper og Annette Nielsen.

Efter en vellykket og overstået generalforsamling, sluttede den nuværende bestyrelse af med at sige stor tak til alle klubbens frivillige og en stor tak til klubbens afgående formand, Morten Kristensen, som gennem de sidste par år, har ydet en kæmpeindsats.

Vi kan nu se frem mod en spændende ny sæson, hvor mange nye og spændende tiltag er sat i værks. Der meldes om fremgang hos de små, interessen for at spille håndbold hos børneholdene stiger samt at Gauerslundhallen atter kan byde på Jyllandsserie håndbold når vi nærmer os oktober måned i efteråret.

Vi glæder os men først skal batterierne lades op igen henover sommeren.

God sommer til alle

Børkop HK

bottom of page