top of page

Salget af skrabelodder gav pænt overskud

I løbet af april og maj måned, var flere af klubbens medlemmer ude og ringe dørklokker i lokalområdet da klubben forsøgte sig med salg af

skrabelodder hvor man kunne støtte den lokale håndboldforening, samt chancen for at vinde en af de præmier der var på højkant.

Branchen for salg af skrabelodder til støtte for de lokale foreninger, er naturligvis stor men efter at regnskabet blev gjort op i starten af juni, viste det sig at kaste en fin fortjeneste af sig på lidt over 6.000 kroner, som man se på regnskabet nedenfor

Overskuddet vil blive bl.a. blive brugt til videre udvikling af klubbens børne- og ungdomsafdeling som går en spændende fremtid i møde i de kommende sæsoner.

Lodseddel regnskab

Oplag: 750 lodder

Indtægter:

548 solgte lodder (a 20,-kr) 10.960,00

- afhentede gevinster- 1.600,00

I alt indtægt 9.360,00

Udgifter:

Fremstilling og tryk (je.dk) 2.500,04

Grafiks opsætning (je.dk) 706,41

I alt udgifter 3.206,45

Klubben tjener: 6.143,55

bottom of page