top of page

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Børkop Håndbold Klub

Mandag den 25. maj 2020 kl. 19.00

Sportscafe 7080 i Gauerslund hallen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub. Alle er velkomne, og kom og hør om årets resultater.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Mikkel Møller

 3. Regnskab 2019/20 og budget for år 2020/21 v/ DGI kasserer

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7. Valg af 1 revisor

 8. Valg af 1 revisorsuppleanter

 9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Henning Borbjerg, genopstiller

 • Torben Iversen, genopstiller

 • Lena Strandhave, genopstiller

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 • Mikkel Møller

 • Martin Harbo

 • Line Skovholm

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål og forslag kan stilles til formand Mikkel Møller på mail: borkopformand@gmail.com

Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.

Alle deltagende personer bedes tilmelde sig skriftligt via mail til borkopformand@gmail.com. Dette sker af hensyn til generalforsamlingens afvikling som følge af myndighedernes anbefalinger om at holde god afstand til hinanden.

COVID-19

Børkop Håndboldklub følger løbende med i myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 og de påvirkninger det måtte give på afviklingen af generalforsamlingen i maj. Det er klubbens holdning, at generalforsamlingen afvikles, medmindre det går imod myndighedernes anbefalinger eller forbud.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

bottom of page