top of page

Nyt fra generalforsamling 2020

Børkop Håndboldklub afholdte d. 25 maj årets generalforsamling i Gauerslund Fodbold´s nyopførte klubhus da Gauerslundhallen/Sportscaféen fortsat ikke kunne benyttes grundet Covid-19 situationen.

Hanne Sanko blev indledningsvis valgt som ordstyrer og derefter kunne den fremmødte forsamling gennemgå aftenens program. De store overskrifter under formandens beretning var naturligvis gennemgang af sæsonens hold og situationen omkring nedlukningen af håndbolden i marts måned. Økonomisk klarede klubben skærene og kan nu også berette at selvom det havde været småt med indtægter fra sponsorer osv, så er Børkop HK nu på rette spor og er økonomisk uafhængig af sponsorer ved bl.a indtægter fra opgaver gennem Børkop Event Group.

Efterfølgende overtog klubbens kasserer ordet og i tråd med formanden, kunne der berettes om et lille overskud på ca. 8.000 kr. Også her blev der sat vægt på at klubbens økonomi nu begynder at se sund ud igen og at klubben nu kan drives uden at være afhængig af store sponsorater som det har været tilfældet de seneste år.

Budgettet for 20/21 sæsonen blev fremlagt og her blev der varslet kontingentstigning på 100 kr. for de hold som får spillertøj med i kontingentet. Det skyldes at, selvom situationen med Covid-19 nu begynder at lysne en smule, så er det ikke ensbetydende med at det bliver billigere at drive en håndboldklub. Udgifter til turnering, dommere osv. forventes igen at stige under den kommende sæson. Derfor bliver der i den kommende sæson igangsat et par initiativer til at kunne skabe flere indtægter til klubben. Bestyrelsen vil dog være parat til at kigge på kontingentet igen til 21/22 sæsonen hvis de nye tiltag påvirker økonomien positivt.

Den nuværende bestyrelse fortsætter også i den kommende sæson og får følgeskab af Mette Birkbo, som træder ind i bestyrelsen på den sidste plads der manglede at blive besat.

Den ordinære generalforsamling var overstået i rekordtempo og derefter konstituerede den nye bestyrelse sig ved et kort bestyrelsesmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse i Børkop HK

Formand: Mikkel Møller

Næstformand: Martin Harbo

Kasserer: Torben Iversen

Sekretær: Lena Strandhave

Medlem: Henning Borbjerg

Medlem: Line Skovholm

Medlem: Mette Birkbo

bottom of page