top of page

Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling i Børkop Håndbold Klub


Onsdag d 15. september 2021 kl. 19.00

Sportscafe 7080 i Gauerslundhallen


Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub. Alle klubbens medlemmer og interesserede i Børkop HK opfordres til at deltage, så der kan samles en ny bestyrelse med bred opbakning fra klubbens øvrige medlemmer.


Da størstedelen (3/6) af den nuværende bestyrelse ikke længere har børn i klubben har disse valgt at gå af og overlade pladserne til nuværende medlemmer eller forældre til nuværende medlemmer. Det er pt. kun to af syv pladser i håndboldklubbens bestyrelse, som er besat, og disse to er repræsentanter fra seniorafdelingen. Hvis klubben forsat skal kunne leve op til sine vedtægter skal der være syv bestyrelsesmedlemmer. Klubben kan og må ikke føres videre som det ser ud lige nu!


Klubben har ca. 200 medlemmer at tænke på og vi vil meget nødig komme i en situation, hvor de mange børn og voksne ikke længere kan komme til træning og kampe fordi klubben må opløses. Klubben oplever fremgang i medlemstal, men uden en aktiv bestyrelse er det ikke muligt at føre klubben videre.


Det er frivilligt foreningsarbejde, hvor der ikke stilles krav til evner og erfaringer, men hvor arbejdet er drevet af en lyst til at gøre en forskel. Alle pladser i bestyrelsen er i spil. Er du den nye formand med sans for planlægning og kommunikation, eller brænder du mere for at opbygge ungdomsafdelingen som du husker den fra gamle dage? Alt er muligt, men vi har brug for flere hænder. Sammen kan vi gøre en forskel i lokalområdet og for alle de håndboldglade børn og voksne.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af (mindst) fem bestyrelsesmedlemmer

3. Valg af to suppleanter

4. Eventuelt


Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

• Mikkel Møller

• Mads Sønderkjær


Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest otte dage før den ekstraordinære generalforsamling.


Spørgsmål, kandidaturer og forslag kan stiles til formand Mikkel Møller på mail: borkopformand@gmail.com


Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.


Med sportslig hilsen

Bestyrelsenbottom of page