top of page

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Børkop Håndbold Klub


Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00

Sportscafe 7080 i Gauerslund hallen


Der afholdes ordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub. Alle er velkomne, og kom og hør om årets resultater. Der vil blive serveret drikkevarer, kage samt kaffe/the. Der vil blive taget højde for COVID 19 restriktioner og anbefalinger.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formand Mikkel Møller

3. Regnskab 2020/21 og budget for år 2021/2022 v/ DGI kasserer

4. Indkomne forslag

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleanter

9. Eventuelt


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

• Henning Borbjerg, genopstiller ikke

• Torben Iversen, genopstiller ikke

• Martin Harbo, genopstiller ikke

• Line Skovholm, genopstiller ikke

• Lena Strandhave, genopstiller


Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

• Mikkel Møller

• Mette Birkbo


Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Spørgsmål og forslag kan stilles til formand Mikkel Møller på mail: borkopformand@gmail.com


Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.


Med sportslig hilsen

Bestyrelsen


bottom of page