top of page

Børkop Håndboldklubs værdigrundlag

 

Høj etik og moral:

 

At deltage i en holdsport som håndbold indebærer langt mere end blot at kende reglerne for selve spillet: Det kræver, at man også lærer at arbejde sammen – både som ét hold og som én klub. Og det kræver, at alle er ligeværdige og giver et positivt bidrag til det fælles bedste. Vi i Børkop Håndboldklub er rollemodel for mange børn, unge og voksne, og vi søger derfor altid, at der hersker en god opførsel og tone – på banen såvel som uden for banen, i kamp såvel som i omklædningsrummet, under træning og i cafeteriaet. Mobning tolereres ikke!

 

Plads til alle:

 

I Børkop Håndboldklub skal der være plads til alle: fra sandkassehåndbold til Old Girls and Boys, fra nybegyndere til de mere rutinerede, fra bredden til eliten. Vi respekterer vore medlemmers forskellige kundskaber og sportslige niveauer og søger at styrke individet både individuelt og kollektivt. Der skal være plads til talentet, men der er heller ingen tvivl om, at klubben er større end holdet – og holdet er større end individet!

 

Fair Play:

 

I Børkop Håndboldklub spiller vi selvfølgelig for at vinde – men ikke for enhver pris! Vore spillere skal lære at kunne ”gå til den” – uden at skade andre eller sig selv, verbalt såvel som fysisk. I en kamp vil der altid være både en vinder og en taber – og en dommer: I Børkop Håndboldklub respekterer vi altid hinanden som med- og modspillere såvel før som under og efter kamp og træning. Dommeren er en naturlig deltager i spillet, hvis vigtigste opgave er at få kampen afviklet efter de givne regler og retningslinjer. Dette bliver naturligt respekteret og accepteret af alle vore spillere, trænere, ledere og forældre.

 

 

Håndbold skal være sjovt:

 

Det skal være sjovt at spille håndbold i Børkop Håndboldklub! Uanset alder og sportsligt niveau skal det være sjovt og udfordrende at træne, spille, være med i klubben. Hvordan det præcist gøres, afgøres fra hold til hold, men overordnet kan det kun lade sig gøre, hvis vi også har sjovt ☺

 

 

Kvalificerede trænere/holdledere: 

 

Der skal være kvalificerede trænere og holdledere til alle hold. For at tilvejebringe og ikke mindst bibeholde disse kvalifikationer, skal der ske en kontinuerlig udvikling og uddannelse af vores ledere. Det er vigtigt at understrege, at selv om der naturligvis er forskel på kravene til en træner for f.eks. miniputter kontra seniorer, så er der krav til dem om at være de bedste til deres hold! Derudover skal vi sørge for, at der som minimum er én voksen pr. hold.

 

En stærk bestyrelse:

 

Børkop Håndboldklub er det gamle Gauerslund HK´s – Håndbold afd. – En klub med historie, kultur og et værdisæt. For at kunne fortsætte klubben og sikre en fremtidig sund, solid og velfungerende håndboldklub, kræves det, at bestyrelsen fremstår stærk med stor sportslig og social handlekraft. Bestyrelsen skal være synlig for alle medlemmer og have politisk kraft.

bottom of page