top of page

Ungdomsudvalget har følgende opgaver:

 

  • Holde trænere og ledere orienteret om, hvad der sker i afdelingen

  • Afholdelse og deltagelse i træner/forældre møder

  • Arrangere sociale arrangementer (jule- og afslutningsarrangement)

  • Sørge for medlemsregistrering i Conventus sammen med trænerne

  • Oprette trænere og holdledere til ungdomsafdelingen i Conventus

  • I samarbejde med trænere sende nyheder fra ungdomsafdelingen til hjemmesiden og facebook

  • Ansvarlig for spillerne på ungdomsholdene er spillerberettiget

  • Indsamle spillercertifikater for nye spillere og aflevere til klubbens kasserer

  • Planlægge håndboldskole 

  • Opsøgende arbejde overfor skoler, SFO m.v.

bottom of page